Megszabadító Szimbólumok

Megszabadító Szimbólumok

Harry Potter története különösen szoros kapcsolatban van aMegszabadító Alkémiával. Ezek a tanítások azt mondják, hogy két univerzum, két természetrend létezik: a tökéletes, isteni világrend, amelyet a nyugati kultúrkörben „a Mennyei Királyság”-ként ismernek; és az elkorcsosult, tökéletlen világrend, a tér és az idő korlátai közé zárva, amelyben mi is élünk.Az anyagba süllyedés során, amelyet bukásként ismerünk, az eredeti emberiség egy része elvesztette polgárjogát a Mennyekben, és most egy véges világban raboskodik tele szenvedéssel, szomorúsággal és halállal.Mindazonáltal létezik egy szerzet, egy testvériség, amely elkötelezte magát, hogy az alkémiai folyamatról szóló tanítása segítségével elvezeti a bukott emberiséget a teljes emberi szabadságba, és az Atya Házába való visszatéréshez. Az Kegyelem Szerzete évezredeken át megújuló kísérleteket tett arra, hogy isteni hívást közvetítse a isten fiainak visszatérése érdekében. E testvériség néhány tanítóját, küldöttjét név szerint is ismerjük: Gautamát Buddhaként, Jézus Krisztust, Lao Ce-t, Zarathustrát, Hermes Trismegistost, Krishnát, Tyanai Apollóst, Manit és sokan másokat.Megtaláljuk tanításaikat rejtett, szibólikus formában az Újszövetségben, a Tao Te King-ben, a Kabbalában, Rózsakereszt Keresztély alkémiai mennyegzőjében, és Harry Potter történetében. Ez utóbbi mű különösen szoros kapcsolatba hozható az „Alkémiai mennyegzővel”, amely 1616-ban jelent meg először. 

Karakterek Harry Potter történetében

Arra kérünk, őrizd meg emlékezetedben Hermész Triszmegisztosz tanítását a Tabula Smaragdinából: „mint fent, úgy lent”. Az emberi mikrokozmosznak a kozmosszal (világegyetemmel) megegyező felépítése van. A nagy trilógia (bukásunk, mai bebörtönzöttségünk az anyagba és a Krisztus feltámadása bennünk) ugyanúgy érvényes saját életünkre, ahogy az egész emberiségre általában véve.

Kattints ide a karakter szimbólumok megtekintéséhez.