Karakterek

Karakterek szimbólumai a Harry Potter történetben

Megszabadító szimbólika

A megszemélyesítés magas szinten elvont erőket, hatásokat, és aspektusokat – amelyek a megszabadulás folyamatára vonatkoznak – érthető konkrét karakterekbe, alakokba fordít át. Az alakok, karakterek révén azonosítani tudjuk az elvont tartalmakat, valamint érzelmileg reagálni tudunk rájuk.

Harry Potter története ugyanazokat szimbólumokat és megszemélyesítéseket alkalmazza, mint azok a régi történetek, amelyekkel a Kegyelem küldöttei ajándékozták meg az emberiséget. Ebben a tekintetben aligha találunk bármi újdonságot Harry történetében.

Mindemellett arra kérünk, őrízd meg emlékezetedben Hermész Triszmegisztosz tanítását a Tabula Smaragdinából: „mint fent, úgy lent”. Az emberi mikrokozmosznak a kozmosszal (világegyetemmel) megegyező felépítése van. A nagy trilógia (bukásunk, mai bebörtönzöttségünk az anyagba és a Krisztus feltámadása bennünk) ugyanúgy érvényes saját életünkre, ahogy az egész emberiségre általában véve.

< Vissza a szimbólumok oldalra.

 

 Lily (Liliom)

Lilly

A liliom, a lótuszvirág és a rózsa a miden kereső szívében nyugvó halhatatlan, tökéletes és isteni ember szimbóluma. Lily Potter Godric Hallowban él. Ez az Isten által megszentelt hely: a szív. Minden kereső rendelkezik annak a képességével, hogy a halandó, tökéletlen emberi lényt (aki jelenleg jó és rossz keveréke) transzfigurálja, átalakítsa a Kegyelem egyik küldöttévé, a világegyetem alkotójának (Potter=fazekas) gyermekévé, az Atya egyetlen szeretett fiává, aki ekkortól az eredeti világrend lakója, ahol tér és idő nem létezik.

^ karakterek listája

James

James

James egy animágus, aki képes szarvassá változni. A szarvas azt a keresőt jelképezi, aki vágyakozik a tér és idő világából való megszabadulásra, valamint a Mennyei Királyságba vagy Nirvánába, az emberiség eredeti lakhelyére, való visszatérésre. James és Lily egyesüléséből születik meg a gyermek, akit azoknak ígértek, akik elfogadják Isten elveszett gyermekeit visszatérésre felszólító hívást. Harry Potter, az új halhatatlan lélek azon keresők számára születik meg, akik el akarnak engedni minden földit és végeset, még saját halandó lényüket is.

^ karakterek listája

Voldemort

voldemort

Voldemort Lucifer, e bukott világrend istene. Emberi szemszögből nézve sem nem jó sem nem rossz; csakis a hatalom érdekli. Minden emberi lény rendelkezik egy saját személyes Voldemorttal. Ez az, az erő, amely hordozza teljes karakterünket, tehetségünket és hibáinkat, félelmeinket és vonzódásainkat. Halhatatlan abban az értelemben, hogy tovább él a halandó személyiség halála után. Egy új inkarnáció alakalmával, új személyiséggel kapcsolják össze, amely megkap mindent az utolsó inkarnálódott személyiségtől. Azonban, amikor Harry megszületik, ellenséggé válik: a Sátánná. Megpróbálja megölni az új lelket, amiben kudarcot vall, és emiatt jelentősen meggyengül.

^ karakterek listája

Harry

harry

Harry a Liliom (Lily) és a Szarvas magja, egyesülésükből fejlődik ki. Az új lelekerőt szimbolizálja, amelyik a keresőben, aki az alkémiai átalakulás ösvényét kívánja járni, a teljes megszabadulás által áll élő. Harry fel fogja törni mind a hét köteléket, amely a keresőt a tér és idő világához köti, és le fogja győzni a bukott világmindenség gyökérerejét , amely a keresőben lakik: ez a baziliszkusz (a kundalini). Ez a lény jeleníti meg a kereső teljes múltját, és tartalmazza a rossz és jó karmát egyaránt.

^ karakterek listája

Szíriusz

Szíriusz

Szíriusz a fényes hajnalcsillag, amely felfénylik annak a keresőnek, akiben megszületett az új lélek. Ő szimbolizálja az isteni tervet, amely életre kel a fiatal alkimista aurájában. Először a kereső egója (Peter) bebörtönzi Szíriuszt, saját önző törekvései által. Azonban Szíriusz végül is kiszabadul, és kiiktatja az egót. A keresőben rejlő isteni terv a kereső mentorává válik, vezeti őt, és keresztapja lesz az új léleknek. A fejlődés egy bizonyos pontján, az új lelket megelőzve fog eljutni a mennyei királyságba, áthaladva Szaturnusz kapuján.

^ karakterek listája

Harry és Szíriusz

Harry és Szíriusz

Harry és Szíriusz lényegüket tekintve egymáshoz tartoznak. Ők két felét képezik Isten azon gyermekének, aki, mint tékozló fiú visszatér Atyja kebelére. Az Újszövetségben Harry Jézussal, Szíriusz Krisztussal azonos. Szíriusz egy fényes, de távoli csillagból nő ki, és válik Nappá, amely az életet adó fényről, energiáról, és szeretetről gondoskodik.

^ karakterek listája

Dursley-ék

Dursleys

Amikor egy emberi lényben az új Lélek megszületik, idegen környezetbe kerül. Az új Lélek egy másik világrendben gyökerezik; egy mágikus világban amelynek törvényei teljes mértékben eltérnek a természet törvényeitől. A muglik világa nem képes megérteni az új Lelket, és elutasítja annak értékeit. Az Ószövetségben a zsidók, útban az Ígéret földje felé, 40 napig vándorolnak a sivatagban. Az Újszövetségben Jézus 40 napig vándorol. Harry élete, amelyet a Dursley-éknál tölt, olyan, mintha egy sivatagban élne. A család a Privet Drive 4 szám alatt él, és megpróbálja megfosztani Harry-t mindentől, amire szüksége van, az életben maradáshoz nélkülözhetetlen feltételektől eltekintve. A Harry Potter történet minden karaktere saját létünk egy-egy aspektusát jeleníti meg, így Dursley-ék a és benne élnek minden keresőben.

^ karakterek listája

Peter Pettigrew

Pettigrew

Minden keresőben él egy áruló: az Ego. Ameddig az új lélek meg nem születik, az Ego szükséges az életben maradáshoz. Abban a pillanatban, amikor az új lélek megszületett az alkimistában, meg kell ismernie az Egót, amennyire csak lehetséges, és végül meg kell szabadulni tőle. Peter Petigrew egy animágus, aki képes patkánnyá változni, aki melegen hozzásimul Ron testéhez. Pettygrew az Egót jelképezi, amely a régi, halandó személyiség része. Ameddig Harry meg nem született, barátságban volt James-el, Szíriusszal, és Lupinnal. Azoban mivel az új Lélek megjelenése az Ego végső pusztulását jelenti, elárulja barátait Voldemortnak.

^ karakterek listája

Hagrid

Hagrid azt a alkimistát szimbolizálja, aki annyira telve van szánalommal, könyörülettel, hogy saját halhatatlanság felé vezető útját feladva, segít másokat belépni a „varázslat világába” és így elérni a megszabadulást. Ő az, aki Harry-t bevezeti mágia világába, és mint a révész a Styx folyónál, eljuttatja Roxfortba. Hagrid szereti a sárkányokat. Ez szimbolikusan azt jelenti, hogy Hagrid szereti a bukott emberi lényeket. Ő a „Kulcsok Őrzője”, a kapuban álló segítő szimbóluma.

^ karakterek listája

Ron

Ron a megszabadulást kereső halandó lelke. Elfogadja Harry-t, az új lelket, mint vezetőjét, és hajlandó feláldozni magát, ahogy ezt a sakkjátszmában is megmutatta, az első kötetben. Az Újszövetségben őt Keresztelő János alakja szimbolizálja, aki „előkészíti az (belső) Úr útját”.

 

 

 

^ karakterek listája

Hermione

Hermione

Hermione személyesíti meg az alkémiai átalakulásban (transzfigurációban) álló kereső megújult tudatát. Az alkémiában hagyományosan Merkúrként, amely római megfelelője Hermésznek. Hermione női alakja Hermésznek. Ahogyan Hermione folyamatosan tanácsokkal látja el Harryt, és vezeti őt próbái során, úgy válik egy kereső, az új Lélek által megszabadult tudata egy intuitív, ösztönös képességgé, mely közvetlenül céljai megvalósításához vezeti a keresőt.

^ karakterek listája

Piton

Piton a kereső gonosz, sötét oldalát személyesíti meg. Mindig feketében ját, és párhuzamba hozható a „Rózsakereszt Keresztély alkémiai menygzőjében” megjelenő fekete királlyal. Gyűlöli James-t, Szíriuszt, és Lupint, és különösen Harry-t, akik az ellenkezői annak, amit ő képvisel. Gyűlöli James-t, mivel a Isten utáni vágyakozást testesíti meg; Szíriuszt, mert Isten eleven tervét személyesíti meg; Lupint, mert az istenség hangja szól általa; és Harry-t, mert ő az új isteni Lélek, aki nem hallgat a gonosz hangjára, hanem azt cselekszi, amit isteni természete mond neki.

Pitonnak kötelessége az alkémiai folyamat során halálát okozni a Szentnek, a Szentelő Szellemnek, akit Dumbledore személyesít meg. Az Újszövetségben ezt a szerepet Júdásra osztották, míg Arthúr király történetében Mordredre.

^ karakterek listája

Lupin

Lupin

Remus John Lupin az emberi lény “jó” oldalának megtestesítője. Gyakran “szürkének” írják le, szimbolizálva mind gyors öregedését, mind szembenállását a feketével (Pitonnal) a világban, melyben csak a szürkeség árnyalatai és fekete található meg. Jósága nem tökéletes, és a Harry Potter sorozatban egy szörnyű betegség is sújtja : ő egy vérfarkas. “Rózsakereszt Keresztély alkémiai menyegzőjében” a szürke királlyal azonosíthatjuk őt, aki feláldozza magát az ifjú királyért és királynőért, ezzel az eredeti isteni gyermek feltámadását jelképezi.

Lupin volt az, aki egy olyan eszközt adott Harry kezébe, amelyik számos alkalommal megmentette az ő és mások életét: a Patrónust. Ő az a “jó” az emberi lényben amely az Isten utáni vágyakozásra készteti, ahogy “a szarvas vágyik a csobogó forrás után” (42. Zsoltár) (Lásd James).

^ karakterek listája

Dumbledore

Dumbledore

Dumbledore a gyógyító, szentelő szellemet személyesíti meg, azt az erőt, amely az alkimistát, átvezeti a nagy alkémiai átalakuláson. Ennek során arannyá változtatva a keresőt, átnyújtja neki az élet elixirjét. “Rózsakereszt Keresztély alkémiai menyegzőjében” ő az ős-öreg ember, aki Olimposz tornyában él.

Egy másik világrend erejét jelképezi, az isteni világrendét, a hatodik kozmikus területét, ahol az isteni terv maradéktalanul megvalósult. Ez az szellem képes beereszkedni a mi bukott világrendünkbe időlegesen, mint isteni erő azonban nem képes önmagában megnyilvánulni egy olyan világrendben, amely nincs harmóniában az isteni terv keltette rezgésekkel. Mindezek ellenére ez úgy történhet meg, hogy ez az erő feláldozza magát, mely áldozat önként vállalt halálával jár. Ez nem valódi halál abban az értelemben, ahogy mi ismerjük, hanem szimbolikus halál, amely e világ erőinek történő teljes megadást jelenti, elég ezekben az erőkben, lehetővé téve ezzel az eredeti isteni ember feltámadását.
Ezt vetíti előre a főnix, mely Dumbledore hamvasztásakor a lángokból száll fel. Az “Alkémiai menyegzőben” szintén találkozunk egy temetéssel, amelyen a főnix feltűnik.

Ahogy Jézust elárulta Júdás, Arthúr királyt Mordred, úgy Dumbledore-t is elárulja Piton. Annak ellenér, hogy ez nem valódi árulás, mégis fontos szerepet kap a szellem, a lélek, és a személyiség alkémiai egyesülésében.

^ karakterek listája

McGalagony

McGalagony

Minerva testesíti meg azt az isteni erőt, amely az alkémiai átalakulás folyamatát ellenőrzi, felügyeli. Emiatt ő van megbízva az átváltozás (transzfiguráció) tan tanításával a Roxfortban. Az “Alkémiai menyegzőben” ezt az erőt “Alchimiának” nevezik. Ahogy McGalagony felügyeli az elsősök házakba történő beosztását, úgy vizsgálja Alchimia a súlyok vizsgáját, amelyen az alkémiai menyegzőre érkezett vendégek esnek át, hogy lássák, mennyire méltók erre. Mindkét történetben szorosan együttműködik a toronyban lakó öreg emberrel, és mindkét történet végén ő felügyeli a király és a királynő feltámadását, a halhatatlan lélekét és az isteni szellemét.

^ karakterek listája

Dobby

Dobby

Dobby jelképezi az alkimista étertestét. Halandó földi emberekben az étertest a fizikai test rabszolgája és mindig ezzel van kapcsolatban. Az alkémiai folyamat egy bizonyos fázisában az étertest elszakad az anyagtesttől, és egy csodálatos köntössé változik, amely az új lelket szolgálja az átalakulás folyamatában. Dobby-t Harry szabadítja fel a történet második részében (ruhát ad neki), és innentől fogva Dobby mindenben Harry segítségére lesz. Ő segít Harry második próbájában a Trimágus Tusán, és ő mutatja meg, hol találják meg a szükségszobát.

^ karakterek listája

Lucius és Narcissa Malfoy

Lucius

A Malfoy házaspár az alkimista fizikai testét jelképezi. Ők voltak Dobby, az étertest korábbi tulajdonosai. A név, Narcissa, egy görög mítoszra utal, amelyben egy fiatal ember Narcissus, szerelmes lett saját képmásába. Ez az emberiség bukásának alaptörténete: amikor az eredeti emberhullám megérkezett az isteni kertbe, elkezdett beleszeretni a fizikai valóságba, és elfelejtette eredeti otthonát a Mennyek Királyságát. A Harry Potter történetben Malfoy-ék Voldemort vazallusai.

^ karakterek listája

Draco Malfoy

Draco

Draco jeleníti meg az emberi testben lévő “életfát”. Ez a gerincoszlop és a tüzes asztrális erő, amely ebben áramlik: a “kígyótűz”. Draco latinul kígyót vagy sárkányt jelent. Ez az erő kapcsolja össze az agyat a plexus sacralissal a gerinc alsó végén(a medence szentéllyel, amelyet a titkok kamrája testesít meg). Ez része a halandó léleknek, és az új, halhatatlan lélek fogja majd eltávolítani: Harry.

^ karakterek listája

Crack és Monstro

A gerincvelő mindkét oldalán egy hosszú, vékonyidegpálya vezet, amelyet nervus simpatikusnak neveznek. Ezt a két idegpályát szimbolizálja Crack és Monstro. Őket kontrolálja a független idegrendszer, és így a történetben nagyon gyenge karakterekként jelennek meg. Az alkémiában az új lélekerő (Harry) alászáll a jobb oldali idegpályán , megöli az ősi, karmikus kígyót, és felemelkedik a baloldali idegpályán. Így végül eléri a korona csakrát, amelyik a tobozmiriggyel van kapcsolatban. Ebben a pillanatban egy mindent tudó tudat születik meg. Az alkimista Isten gyermekévé vált és látja Őt. A “titkok kamrájában” a két szimpatikus idegpályával való kapcsolatot az jeleníti meg, amikor Harry és Ron megissza a százfilé főzetet, és Crack-á és Monstro-vá változik.

^ karakterek listája

Neville

Neville

Az emberi test egy templom, amelyben az Eredeti Szellemnek kellene élnie. Ez a templom tönkrement és lerombolódott, és most már teljesen le kell rombolni, hogy aztán három nap alatt újra felépüljön. Minden szervünk fontos szerepet játszik az újjáépítés folyamatában. E szervek közül a legfontosabb a medulla oblongata, az agytörzs egy része. Ez kontrollálja a szív és a tüdő működését, és így ő ellenőrzi azt is, milyen erők juthatnak be a szívbe. Amikor a medulla megnyitja a szívet az Isteni Világosság számára, ezzel lehetővé teszi az új lélek megszületését. Emiatt született Neville és Harry ugyanabban az időpontban. A megszabadulás végső fázisában a medulla nyitja meg a szívet a Szent Szellem számára, amely teljessé teszi a szellem és a lélek alkémiai egyesülését. Neville mindemellett kulcsszerepet kap Harry utolsó megpróbáltatásában, és ő teszi lehetővé számára a végső győzelmet Voldemort felett.

^ karakterek listája

Dolores Umbridge

Umbridge

Umbridge szimbolizálja azt a fajta keresőt, aki nem akarja feladni egóját a Megszabadulás Ösvényén. Csatlakozik a vallásos hatalmasságokhoz amelyek a földön a vallásos életet irányítják. Ezeket a hatalmakat történetünkben a Mágiaügyi Minisztérium szimbolizálja. Ő küld dementorokat Harry-re, hogy kiszívják a lelket belőle, azaz keresőben élő új lélek elpusztítására. Amikor ebben kudarcot vall, mert Harry a megszabadulást szomjúhozva megidézi patrónusát (a szarvast), Umbridge a Roxfortba érkezik mint inkvizítor: igyekszik akadályozni az ott folyó megszabadító tevékenységet. Megkínozza Harry-t, és megakadályozza a megszabadító erőt (Dumbledore) abban, hogy végezze szentelő és gyógyító munkáját.

^ karakterek listája

Gilderoy Lockhart

Lockhart

Gilderoy Lockhart azt a személyiség típust jeleníti meg, amelyik csak azért akarja bejárni az alkémia ösvényét, hogy abból valamilyen hasznot húzzon. Nem vágyik a megszabadulásra, de szeretné demonstrálni mindenki előtt bátorságát, amellyel valójában nem rendelkezik. Az „Alkémiai menyegzőben” ezt a típust a királyok és lovagok jelenítik meg, akik felháborító igényekkel érkeztek a menyegzőre. Ezért a neve Gilderoy – a király akit arany levelek borítanak. A Lockhart név a szarvas vagy szarvasbika zárkózottságát, bezártságát jelképezi. Ez Harry tökéletes ellentéte, aki képes megidézni patrónusát, a szarvasbikát.
Az „Alkémiai menyegzőben” ezeknek az embereknek a teljes feledésben kell alámerülniük. Harry Potter történetében Lockhart azt kiáltja “Obliviate”, miközben Ron törött pálcáját tartja a kezében. A pálcából visszafelé sül el, és törli Lockhart memóriáját.

^ karakterek listája

Olympe Maxime

Olympe

A görög mitológiában a halhatatlan istenek az Olümposz hegyén éltek. A hegység csodálatos szimbólum egy spirituális helynek, mert magasságával felfelé fordítja az elme tekintetét, oda, ahova kiemelkedhetünk saját földi,, mindennapi életünkből. A kilátás azt az érzetet kelti bennünk, hogy miénk a világ. Így ez önmagunk spirituális magasságokba való emelkedését szimbolizálja. Mózes a Hóreb- hegyén találkozott Istennel, míg a görögök a z Olümposszal a hallhatatlanságot jelképezték. Mind Harry Potter történetében, mind az „Alkémiai menyegzőben” előfordul az Olümposz kifejezés. Az utóbbiban ezt a hallhatatlanság jelképeként használja a szerző, amelyet a jelöltnek meg kell másznia mielőtt az alkémiai menyegzőn részt vehetne. A király és a királynő feltámadása Olümposz tornyának 8. emeletén következik be, közvetlenül a tető alatt. A nyolcas szám Szaturnusz kapuiját jelképezi, a halhatatlanság kapuját.
Harry Potter történetében Olympe Maxime egy rendkívül magas hölgy, aki elkíséri Hagridot az óriások közé tett utazása során. Amikor az öröké égő világosságot átnyújtja nekik, Olympe Hagrid mellett áll. Ez párhuzamba hozható a görög mítosszal, melyben Prométheusz ellopja a tüzet az Olümposzról, és az emberiségnek ajándékozza.

^ karakterek listája

Regulus Black

A valós életben Regulus (a kicsi király) a Leo csillagkép legfényesebb csillaga. Harry Potter történetében ő személyesíti meg a az alkémiai megszabadulást kereső mikrokozmoszában rejlő egyik hatalmas erőt: az ego királyságának eszméjét. Ameddig egy emberi lény saját magát tekinti az élete urának, addig halandó, biológiai lény marad, alávetve halálnak és szenvedésnek. Amennyiben azonban egy kereső felismeri, hogy valójában egy bukott angyal, akinek isten előtt kellene térdelnie, beismerve, hogy szüksége van rá, mint élete urára. Ekkor Regulus, aki Voldemort szolgája volt, meghal, és az új lélek, Harry, megszülethet. Ezért halt meg Regulus abban az évben, amikor Harry született.

Mielőtt meghalt, ellopta az egyik Horcruxot rejtekhelyéről: a barlangból, amely a szívet szimbolizálja. A Horcrux a kereső érzelmi öntudatát jeleníti meg, vagy az érzelmi ént, amely a szívben helyezkedik el. Most már megérthetjük, hogy amikor a kereső lemond trónjáról, mint saját mikrokozmoszának a királya, és alázatosan meghajol a Szent Szellem előtt, szíve abban a pillanatban megtisztul. Voldemort lelkének egy darabja el lesz távolítva a kereső szívéből.

^ karakterek listája

Sipor

Sipor

Sipor a kereső étertestének azt a részét jelképezi, amelyik visszamarad, hogy ápolja a régi fizikai testet, azután, hogy a az étertest megszabadult a fizikai test kötelékétől.
Az alkémiai folyamat során az étertest megtisztul és feltöltődik fénnyel. Eljön egy pillanat, amikor megszabadul és függetlenné válik a fizikai testtől. A tiszta, megszabadult étertestet Dobby jelképezi, akit Harry szabadított fel, az Új Lélek . Azonban, ha nem marad étertest a fizikai testben, akkor az meghal. Emiatt, azután, hogy a tiszta új étertest megszabadul, a régi étertest egy darabja visszamarad az anyagtestben (amely része a Grimmauld tér 12 számú háznak), hogy azt szolgálja, életben tartsa.

^ karakterek listája