Mitikus lények Harry Potter történetében

Megszabadító szimbolika

Nincsen egyetlen, rögzíthető értelmezése egyetlen szimbólumnak sem, és nem kapcsolódik egyikük sem kizárólagosan egyetlen személyhez vagy csoporthoz sem. Ezek a képek az emberiség köztulajdonát képezik, amelyet mindenki használhat a saját szándékai szerint. Harry Potter történetében a mitikus lények, mint szimbólumok, nagy befolyással bírnak és erőteljesen szólnak a tudatalattinkhoz. Nagyon mély hagyományok alakultak ki egyes szimbólumok körül, és szoros kapcsolatban vagyunk ma is közülük néhánnyal.

< Vissza a szimbólumok oldalra.

Fawkes, a Főnix

A főnix azt az erőt, hatalmat jelképezi, amely az eredeti isteni emberből a szívben alszik, és arra vár, hogy felébredjen a halálból. Harry, mint az emberi lény, megszülető új, halhatatlan lelke a Dumbledore iránti odaadása révén képes hívni Fawkes-t, a főnixet, a Titkok Kamrája kötetben, és általa a  szentelő szellem segít Harry-nek legyőzni a basiliskust. Ő adja át Godric Gryffindor kardját, és ő öli megsebesíti a Basiliskust is. Amikor Harry megsebesül a Basislikus mérgező fogától, Fawkes hulló könnyei, amelyek a sebre esnek, mentik meg Harry életét. Visszatér a biztos halálból. Fawkes hihetetlenül erős farktollaival képes minden embert kimenteni a Titkok Kamrájából. A Tűz serlegében Fawkes éneke adja vissza a reményt Harrynek, és a Főnix rendjében ő szállítja a rend számára az üzeneteket. Ez a madár valójában halhatatlan és elpusztíthatatlan, tökéletes szimbóluma a legyőzhetetlen, halhatatlan emberi lénynek, aki egy napon minden kereső szívében újjászületik halálos álmából.

^ vissza a teremtmények listájához

Csikócsőr a Hippogriff

Csikócsőr

A Hippogriff lábaival szilárdan a földre támaszkodik, ügyetlen és mohó – amíg csak ki nem terjeszti csodálatos és nagyszerű szárnyait, és fel nem emelkedik magasan az égre, ahol ő a király. Éppen ezért csodálatos szimbóluma a Krisztus erőnek, amely felébreszt minket egocentrikus létünkből egy olyan mennyei emberi lénnyé, aki képes hihetetlen spirituális magasságokat elérni.  De óvakodj! A Hippogriffnek éles karmai vannak. A Krisztus erő megkívánja, hogy nagy tiszteletet és odafigyelést tanúsítsunk feléje. Harry-t, mint a keresőben megszületett új lelket, elfogadja Csikócsőr, míg Draco-t, az egocentrikus ember szimbólumát megvetéssel illeti és meg is sebesíti. A Krisztus erő feltámadásra jön vagy bukásra, amit Harry és Draco meg is tapasztal.

^ vissza a teremtmények listájához

Hedwig

Amikor a kereső ember felfedezi, hogy az élet célja nem ebben a világegyetemben, hanem az eredeti isteni természetben van, egyre inkább úgy érzi magát, mint az űzött szarvas, aki friss, hűvös forrásra vágyakozik. A liliom bimbója a szívében felnyílik, és a szarvas udvarol neki. Az ő egyesülésükből egy új lélek születik, egy gyermek, akinek az a végzete, hogy megtisztítsa a kereső teljes kicsiny világát minden földitől, végestől, bukottól, amik nem részei az eredeti feladatnak. Egy ilyen új lélek, mivel isteni természetű, csodálatos fénnyel ragyog, az elmondhatatlan szépségnek és tisztaságnak nagyszerű ragyogásával. Ezt szimbolizálja a történetben Hedwig, Harry hűséges, szeretett és intelligens társa. Természetesen Hedwig csak egy csodálatos fehér hóbagoly lehet, aki Harry belső tisztaságát szimbolizálja. A tény, hogy Harry birtokolja Hedwiget, egyedül bizonyítja azt, hogy az egyre erősödő gonosz felett, amelyet Voldemort személyesít meg, győzelmet fog aratni.

^ vissza a teremtmények listájához

Az egyszarvú (Unicornis)

Csikócsőr

Az egyszarvú egy varázslatos teremtmény, amely egyaránt szerepel Harry Potter történetében és az Alkémiai menyegzőben is.  Tiszta fehérségével a tisztaságot jelképezi. Néhány festményen nyakában arany nyaklánccal láthatjuk, amely az istenivel való kapcsolatára utal. Az egyszarvú tehát azt az embert jelképezi, aki teljesen Istennek és a lényében szunnyadó isteni tervnek szentelte magát. Szarva az új akaratot szimbolizálja, amely mindenható. Minden kereső, aki aláveti magát a transzfiguráció folyamatának, ahogyan azt a Roxfortban tanítják, és ahogy az Alkémiai menyegzőben megjelenítik, ezt a szarvat fogja birtokolni. Ez azt jelenti, hogy minden körülmények között képes Isten akaratát megvalósítani. Az új akarat a leghatalmasabb eszköz minden közül, amit csak egy emberi lény birtokolhat.

^ vissza a teremtmények listájához

Az óriások

Gróp

Az óriások az emberi fajt jelképezik. Habár együtt élnek, mindegyikük különböző nyelvet beszél, és állandó öldöklő küzdelem folyik köztük. Hagrid három ajándékot visz nekik: az örök tüzet, egy elpusztíthatatlan sisakot, és egy sárkány bőrét. A tűz Prométheus történetére utal, aki ellopta a tüzet az Olümposzról és az embereknek adta. A három ajándék jelképezi azt, amit egy kegyelem urai közül, mint Hagrid, az emberiségnek szeretne adni: a szellem, a lélek és a test teljes megújulását. A tűz az új lélektűz, amely a keresőben megszületik; a sisak az új lelket, míg a sárkánybőr azt az elpusztíthatatlan testet szimbolizálja, amelyet egy személyiség a megszabadulást követően fejleszt ki.

Gróp (Grawp), Hagrid testvére. Ő szimbolizálja az emberiség azon részét, aki fogékony a szellemi megújulással kapcsolatos tanításokra. Amikor Harry és Hermione először találkozik vele, éppen alszik, és a körülötte lévő fákhoz van kötözve. Ez az öntudatlan tömegek tökéletes szimbóluma. Hagridot sérülések borítják, amelyeket  a Bodhisattvának el kell fogadnia, el kell tűrnie, miközben azért harcol, hogy elvigye a szellemi megújulást az emberi fajnak.

^ vissza a teremtmények listájához

Aragog és a pókok

Aragog

Hogyan tud egy Bodhisattva, a kegyelem ura, úgy, mint Hagrid, egy végtelenül gonosz, emberevő, hatalmas pókot egy olyan helyre vinni, amelyet egy iskolának kerítettek el?

A rejtély ahhoz a tragédiához kapcsolódik, amellyel bármelyik kegyelem urának számolnia kellett, amikor az Isteni Világosságot kihordták a világba. Amikor a kegyelem valamelyik mestere, Jézus, Buddha, vagy Lao ce kihordja a világosságot, a világban egy csoport formálódik körülötte, és a mester szavait a gyakorlatban valósítja meg.  Ez eredményezi az emberben, hogy a Bölcsek Kövét elkészíti önmaga számára, és így belép az örök életbe a szellem arany ragyogásában. Ezek az emberek belépnek a megszabadulásba mesterükkel.

Azonban mindig visszamarad egy embercsoport, amelyik ápolja a tanítást, melyet sohasem fordít át a gyakorlatba, de szó szerint értelmez. A mester a megszabadításról szóló tanítást adta nekik, de a tanítások valós értelmének megértésére való képtelenségük révén ez elveszik, amikor szó szerinti értelmezés alapján használva, egy földhöz kötött egyházat alakítanak ki. Ez odaszegezi a naptárhoz a belső isten feltámadásának szimbolikus történetét, azt állítva, hogy ez történetileg megtörtént. Így az új egyház a megszabadulásról szóló történetet a bebörtönzött emberiségre alkalmazza. Egy ilyen egyház egy idő után darabokra esik szét a belső egyet nem értés miatt, és nagyon hamar egyházak, irányzatok szekták százai jelennek meg.

E csoportoknak saját éterikus és asztrális erőtere lesz, amelyek spirituális energiákat (különösen éterieket) vonnak ki a követőkből. Ezt az energiát az erőtér növelésére használják fel, valamint arra, hogy lehetővé tegyék vezetőik számára, hogy haláluk után is megmaradhassanak az erőtérben, anélkül, hogy a reinkarnáció folyamatában visszatérnének a földre. Jo (Rowling) a pókokat, mint áldozatuk vérét szívó lényeket mutatja be, amellyel az emberiség spirituális energiáin élősködőket szimbolizálja.

A kegyelem mestereinek tragédiája, hogy a megszabadulás fényét elhozzák a sötétségbe, de a sötétség nem érti azt. A sötétség elveszi ezt a világosságot és az ellenkezőjébe fordítja át: vérszívó óriáspókok kolóniájává.

^ vissza a teremtmények listájához

Basiliskus

Basiliskus

A Basiliskus egy erőt jelenít meg, amely minden emberi lényben létezik. E lény fel van csavarodva, mint egy kígyó a gerinc alsó végén, a plexus sacralisban. Ezt az erőt gyakran a kundalínivel hozzák kapcsolatba, és saját karmánk megtestesítője, amely inkarnációk  ezrein keresztül növekedett, az isteni tervtől való eltávolodásunk óta. Amikor az új lélektűz (Harry) az érettség bizonyos fokát eléri, ez az erő végighalad a nervus sympaticus két idege közül (Crack és Monstro) a jobboldalon , amely a gerinc vezeték (Draco) egyik oldalán helyezkedik el. Amikor eléri a plexus sacralist (A titkok kamráját) konfrontálódik a kundalínivel. Csata kezdődik; csata a bűn ereje és az új Isteni Lélek között. Ha az Új Lélek hű marad a Szentelő Szent Szellemhez (Dumbledore), akkor a Főnix siet majd megmentésére. Ez az isteni erő megerősíti Isten fiának újjászületését. Amint a kundalini kígyó megsemmisül, a bukott természethez kötő minden kötelék megtörik / megszakad. Ez az, amit a bűnöktől való megváltás / a bűnbocsánat jelent.

^ vissza a teremtmények listájához

Vérfarkasok

Vérfarkasok

Havonta egyszer, Remus Lupin elveszti ellenőrzését önmaga felett, és vadállattá válik. Biológiai természete veszi át az irányítást. A “Hold” képzete a kulcs ehhez.. Nem számít, mennyire keményen is próbálkozunk “jók” lenni, nem számít, mennyire kétségbeesetten próbáljuk kinevelni az istenit önmagunkban, a mi biológiai természetünk rendszeresen átveszi az irányítást, és felmorzsolja minden ellenállásunkat. Mi a legerősebb erő a mi biológiai rendszerünkben? Miért küzdöttek keresők a múltban a legkeményebben az ellenőrzés fenntartásáért? Ez csak a biológiai ember törekvése az életben maradásra, a fajfenntartásra; a természet legmélyebb késztetése új élet létrehozására, más szóval, ez a szexuális vágy, amelyet a Hold szabályoz. Meg tudjuk azonban tanulni Harry Pottertől, hogy ez a szexuális vágyunk lényünk „jó” részéhez tartozik, amelyet azonban soha nem leszünk képesek teljesen uralni, irányítani. A legjobb, amit tehetünk, hogy befogadjuk / adoptáljuk a legmagasabb lehetséges szabályt, és hallgatunk belső Harry Potterünk tanácsára, ahogy Lupin tette a hetedik kötetben. Amikor a megszabadulás ösvényén járunk, ahogy Harry Potter történetében ez szimbolizálva, meg fog halni bennünk mind a szürke (Lupin) mind fekete királyunk (Piton). Ugyanakkor ezzel fog lezárulni a biológiai vágy dominanciája is. Semmi más, csakis az Eredeti Szellem lesz a mesterünk, Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. (2.Kor. 3.17.))

^ vissza a teremtmények listájához

A Troll

Troll

Az első kötetben Harrynek és Ronnak sikerül legyőzniük egy trollt a lánymosdóban, és megmentik Hermionét a biztos haláltól. Ezután válnak ők hárman barátokká.

Amikor az új lélek, amelyet Harry jelképez a történetben, megszületik az alkimistában, ami legelőször megváltozik az a gondolkodásmódja. Az alkimista egy új tudatot fejleszt ki, akit Hermione testesít meg. A troll a régi tudat, a régi gondolkodásmód, amelyik igazán ostoba, ahogy Ron megjegyzi. E karakter leírásánál látnunk kell, hogy ügyetlen, büdös, és teljesen az állati ösztönök uralják.

Amikor az alkimista megkezdi nagy munkáját, hogy a Bölcsek Kövét megalkossa, felül kell kerekednie régi mentalitásán, és meg kell nyitnia tudatát a Merkúri jellegű gondolkodás előtt. Ez azt jelenti, hogy nem szabad többé a világot egy egocentrikus és polarizált nézőpontból szemlélnie, amely az önfenntartás biológiai vágyából táplálkozik. Át kell váltania egy intuitív gondolkodásmódra, amelynek a szívében megszólaló isteni szeretet pártatlan hangját kell követnie.

^ vissza a teremtmények listájához